Lotta Määttänen


Olen Valviran laillistama psykoterapeutti. Erityisalueenani on kuvataideterapia. Olen KELAn terapeuttilistalla.

Olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Terapiatyöskentelyssä voimme suuntautua joko enemmän puhekeskeiseen terapiaan tai kuvalliseen terapiatyöskentelyyn riippuen siitä, minkä koet luontevimpana. Sekä puhekeskeiseen, että kuvalliseen työskentelyyn voi yhdistää sensorimotorista lähestymistapaa, jossa havainnoidaan kehollisia tuntemuksia, tämä tapahtuu myös puhekeskeisesti.