Terapia

Psykoterapia

Psykoterapiassa keskitymme yhdessä pohtimaan asioita joita haluat ottaa esille yhteisessä työskentelyssä terapeutin kanssa. Näitä voivat olla esimerkiksi tunteet, toiveet ja pettymykset. Psykoterapiaan hakeudutaan erilaisista syistä ja siitä saattaa olla sinulle apua esimerkiksi, jos sinulla on

  • huoli omasta jaksamisesta vaativassa elämäntilanteessa
  • vaikeuksia opinnoissa, työssä tai koulussa
  • vaikeuksia suhteessa itseen tai omaan ruumiiseen esim. syömisongelmia
  • ongelmia ihmissuhteissa / parisuhteessa
  • kärsit unettomuudesta
  • kärsit paniikkikohtauksista
  • henkisesti tai fyysisesti paha olo, jolle on vaikea löytää syytä
  • tunnet itsesi masentuneeksi

 Kuvataideterapia

Kuvataideterapia on hoitomuoto, joka yhdistää kuvallisen työskentelyn ja psykoterapian. Se ei vaadi taiteellista lahjakkuutta, vaan riittää että olet kiinnostunut työskentelystä taidemateriaalien kanssa, eli maalaamisesta, piirtämisestä ja muovailusta. Kuvataideterapeutti puolestaan on kiinnostunut kaikenlaisista kuvista, myös niistä jotka ovat keskeneräisiä tai menevät asiakkaan mielestä niinsanotusti pieleen.

Kuten psykoterapiassa yleensäkin, kuvataideterapian työskentelyalueena on asiakkaan sisäinen maailma, joka ilmenee hänen tekemissään kuvissa ja puheessa. Kuva toimii kommunikaatio- ja ilmaisuvälineenä asiakkaan ja terapeutin välillä, mutta sillä on myös itsenäinen asiakkaan sisäistä maailmaa koostava tehtävä.

Kuvataideterapia sopii yhtä hyvin aikuisille kuin lapsillekin elämän erilaisissa pulmatilanteissa. Joskus voi tuntua siltä, että sanoilla on vaikea tavoittaa omia tuntemuksiaan. Kuvallinen työskentely voi olla silloin avartavampi keino tutkia mielenmaisemaa. Kuvataideterapiaa käytetään myös ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä.

Sensorimotorinen psykoterapia

Sensorimotorisessa psykoterapiassa huomioidaan erityisesti kehon tuntemuksia suhteessa mielenmaailmaan ja niissä kummassakin tapahtuviin muutoksiin. Kaikki mitä meille tapahtuu mielen tasolla, tapahtuu myös ruumiillisella tasolla. Sensorimotorinen psykoterapia on puhekeskeistä terapiaa, jossa pyritään tavoittamaan erilaisten ruumiillisten tuntemusten takana olevia tunteita ja ajatuksia. Tästä on hyötyä mm. asiakkaille, joilla on hallitsevia jokapäiväistä elämää haittaavia ruumiillisia tuntemuksia tai eriasteisia traumaattisia kokemuksia. Sensorimotorinen psykoterapia sopii kaikille ja halutessasi voimme käyttää sitä psykoterapiaa rikastuttavana osana.